THE GLOBAL CRIMINAL REVOLUTION AND HOW MUCH WILL PHYSIOLOGICAL IMMORTALITY COST (a cyberpunk essay)

George Morieli

(със съкращения)

…  през последните два века и половина буржоазната класа по света почти напълно изтласка в периферията на историята своя главен съперник – потомствената аристокрация, като в крайна сметка зае нейното място. Тази необратимо победила буржоазия с всеки изминал час губи интерес към игрите на демокрация, което от своя страна с времето неизбежно ще доведе до трайна загуба на значението на така наречените честни национални избори. Сега принадлежността към управляващата класа е стока, която може да бъде получена само в замяна на активи в съответствие с имущественото състояние, а цената на “входния билет” за присъединяване към елита само ще продължава да расте. За разлика от потомствената аристокрация, буржоазните елити не се нуждаят от признанието на масите. За разлика от аристокрацията, те оглавяват обществото не в правото на някакъв вид подбор по наследство, а по-скоро се противопоставят на тълпи от неудачници, които не толкова отдавна са излезли от самите тях.

Не е далеч времето, когато елитите ще станат напълно безразлични към всяка проява на медиен нарцисизъм. Когато този момент настъпи, шумните национални срещи с техните лидери, издигнати високо на големи пиедестали, заедно с възвишените речи от телевизионните екрани, изведнъж ще бъдат забравени. Парламентарните и правителствените заседания вече няма да се излъчват, ще изчезнат баровете и служебните партита, пълни с ослепителни дами, украсени с диаманти, заедно с дългите опашки от лимузини, които преди се редяха по най-престижните улици, а огромните яхти ще престанат да акостират на обществените кейове. Обикновените хора вече няма да могат да проследяват онлайн полетите на свръхзвуковите самолети с ВИП-ове на борда (по това време гражданската авиация като такава (т.е. авиацията, достъпна за всички) ще престане да съществува, голям брой железни крилати чудовища ще прережат крехката атмосфера на нашата Земя, което ще доведе до глобални и непоправими щети за околната среда, които трябва да бъдат предотвратени на всяка цена). Луксозният живот, воден от елитите, обаче, разбира се, не само ще се запази; той ще стане още по-луксозен, но отсега нататък ще преминава невидимо за очите на милиарди любопитни клошари, неоткриваем за видеокамерите на стереотипните им джаджи – или за всякакви други средства за наблюдение. Управляващите елити ще търсят и намират все повече възможности да се дистанцират все повече от глобалната “плебейска” класа, като сега се отделят от нея не чрез изграждането на крепости и бодливи жици, а чрез недостъпността на информация, свързана с тяхното съществуване и начин на живот. И това ще се превърне в една от екзистенциалните необходимости на елитите.

Всички култури, отглеждани по този начин, но преди всичко генетично модифицираните водорасли, ще послужат като суровина за триизмерно принтиране на храни с напълно фалшиви деликатеси, имитиращи всичко, дори човешка плът, което със задължителното и строго контролирано веганство ще сублимира потенциалния канибализъм у световния плебс (докато всички експерименти с култивирано месо, отглеждано в чаши на Петри, ще бъдат прекратени като неоправдани поради техническата им сложност и високите разходи). Междувременно абсолютно истинският канибализъм ще се превърне в специална привилегия на висшите слоеве на организираните престъпни групи. За по-нискостоящите представители на престъпния свят живото месо ще се набавя от кучета, котки, плъхове, прилепи, врани, гълъби, змии и други същества, които могат да бъдат открити в градските райони, които ще бъдат ловувани в бедняшките квартали за целта. На обикновените хора обаче ще бъде строго забранено да притежават, а още по-малко да отглеждат каквито и да било животни вкъщи. Това ще постави престъпния свят на върха на хранителната верига в прекия смисъл на думата, служейки, дори и подсъзнателно, като потвърждение на тяхното господство.

Съответно роботизираните системи за поддържане на живота, управлявани от изкуствен интелект, предназначени за всички категории от населението на планетата, ще премахнат необходимостта от каквото и да било образование за нисшата класа. “Революцията”, извършена от “магьосника” Стив Джобс, а именно замяната на обикновения текст с “икони”, “усмивки” и други символи, която ни връща шест хиляди години назад, ще превърне умението да се чете и пише в абсолютно незадължително умение за голяма част от плебса по света.

Както казва икономистът Пол Кругман, “интелигентните машини правят интелигентните хора ненужни”.

Интернет със свободен публичен достъп ще изиграе ролята си на привиден заместител в живота на нисшата класа, превръщайки се в глобално информационно гето, където милиарди потребители, без никакво проследимо участие на елитите, ще генерират екзабайти от фалшиви новини, а специално създадени алгоритми ще модерират информацията по такъв начин, че да поддържат нестабилен баланс между моментната тревога за живота и надеждата за оцеляване.

За да избегнат неудобното формиране на сложни социални страти, с неизбежното им институционализиране, сред ниските слоеве на обществото, елитите ще трябва да апелират към използването на строго запазените брутални пещерни принципи на саморегулиране на нисшите класи. За тази цел управлението на глобалната фавела, съгласно вече споменатия “закон на джунглата”, ще бъде делегирано на многобройните ” жокери”, които, съвсем реално, за нисшите класови общества ще се превърнат в ориентир за победата на глобалната криминална революция със съпътстващата я негативна селекция. Максимата, написана от (не)безизвестния маркиз дьо Сад, ще се превърне в обществена норма за нисшата класа. Тя гласи: “По-силният винаги ще намери за справедливо онова, което слабият смята за несправедливо”. С други думи, бившият авангард на буржоазните революции, криминалната институция, въоръжена до зъби от същата тази буржоазия благодарение на резултатите от НТП, ще монополизира властта в ниския обществен слой.

Филмовият режисьор Сергей Соловьов: “Който е по-зъл, той е и прав”. В този смисъл става ясно, че социализмът е само междинно звено между буржоазната и криминалната революция. Механиката на световната криминална революция, задвижена още по времето на Френската революция, никога не е спирала и днес набира повторен тласък благодарение на пандемията COVID-19 с нейните безпрецедентно строги карантинни мерки, затварянето на международните граници и общото понижаване на жизнения стандарт на огромна част от населението по света. (По отношение на границите: тъй като елитите приемат анонимност, границите между държавите и границите на вътрешното им административно деление ще се превърнат в инструмент за очертаване на зоните на влияние на големите индивидуални престъпни общности; свещената крава на демокрацията – местното самоуправление – ще премине в ръцете на така наречените “наблюдатели”). Пълното отсъствие на трудова заетост на световния плебс, неминуемо стабилизирано от криминалния регулаторен механизъм, ще се превърне в основа за формирането и съществуването на едно егалитарно безкласово общество, в сравнение с което съветската система ще изглежда само като първия изкуствен плах опит за създаване на такова общество.

Ефективността на безконтактната война с дронове ще бъде толкова висока, че ще направи използването на ядрени оръжия практически ненужно. По своята същност това ще бъде война на световния елит със световния плебс. (Странична бележка: преди началото на тази война ООН ще бъде разпусната – от съображения за благоприличие).

След като този акт на глобално противопоставяне бъде завършен, ще настъпи ключовата фаза на анонимизация на елитите, които ще заемат най-добрите и най-безопасните от гледна точка на обитаване райони на нашата планета. В началото безпилотните изтребители, останали след голямата война в достатъчни количества, ще се превърнат във временна, но и доста надеждна помощна защита, която ще позволи на елита да отвърне на всички опити на нисшата класа да попречи на тяхното организирано съществуване и борба за върхови авангардни технологии. Заедно с това ще отпаднат и всички тревоги, изразени от Франсис Фукуяма по отношение на еднополюсната световна криза. Доминантният полюс просто ще се обърне от физическото “върховно общество” (термин на А. Зиновиев), като върхът на “златния милиард” ще се премести във виртуалната среда, която оттук нататък ще бъде представена от безличен изкуствен интелект, т.е. от електронния “димен стълб”, който ще скрие управляващата класа от всички очи.

А сега нека опишем бъдещите местообитания на елитите и живота им в тях. Между другото, архитектурата на елитните среди, ако може да се нарече така, ще се отличава със стремеж към безтелесност, на фона на който дори параметричните шедьоври, създадени от Заха Хадид, ще изглеждат като груби образци на варварска жестокост. Елитните зони ще се свързват помежду си с помощта на свръхзвуковите Hyperloops на Илън Мъск. Вътрешните зони ще бъдат оборудвани с различни безшумни и безопасни транспортни средства. Използването на възобновяеми енергийни източници, екологичното съзнание в най-добрия му вид, начинът на живот, регулиран с математическа точност, включително средства, осигуряващи всички възможни удоволствия без никакви психосоматични увреждания – всичко това ще стане неразделна част от живота на елита в зоните на пребиваване. Консумацията на храна в традиционния й смисъл постепенно ще бъде заменена от някои алтернативни безопасни варианти, които няма да лишат хранещия се от удоволствието, а напротив – ще го увеличат. Това обаче не е най-важното.

Основното е, че световният елит, състоящ се от хиляди семейства, придобива физиологично безсмъртие или поне способността да живее стотици години – привилегия, която ще се предава изключително по наследство, хвърляйки милиарди хора в бездната на безсмисленото съществуване. Истинските микрочипове и ваксини ще бъдат предназначени не за безбройните тълпи от бедняци по цялата планета, а за избраните представители на елитните кланове. Инжектирането на елитни микрочипове в известен смисъл ще се оприличи на посвещаване в рицарство. Безсмъртието ще направи окончателна и необратима необходимостта от превръщането на живота на елита в невидим, а на управляващата класа – в анонимен. Главният антагонист на минисериала “Третата сила. Егрегор”, великият и ужасен измислен олигарх Глотов, с право признава, че придобиването на безсмъртие подхранва още повече страха от смъртта и единственият начин да се победи този страх идва чрез неограничена и невидима власт, чрез управление на целия свят в неговата цялост.

И накрая елитът ще спре да използва парите. В средносрочна перспектива те ще станат ненужни. Конвергентните технологии NBIC ще предвидят нови, перфектно балансирани средства за управление на ресурсите, осигуряващи най-високо потребителско качество, съчетано с неизчерпаема креативност, докато в света на смъртните всяка размяна ще се извършва чрез използване на блокчейн на електронни валути, които ще бъдат остатъчен инструмент за размяна, използван преди това от елита. Елитите ще престанат да начисляват на плебса каквито и да било наеми, данъци и други такси, тъй като няма да имат нужда от снабдяване с ресурси и енергия от нисшата класа. След като данъчното облагане престане да съществува като институция, ще изчезне и доминиращият в съвременния дискурс метанаратив за данъкоплатците, които наемат управляващата класа за осъществяване на държавното и социалното управление. Автоматизираното анонимно управление на нисшата класа, което ще ѝ създаде илюзията, че е напълно самоуправляема посредством споменатите по-горе “пещерни принципи” на престъпното вертикално властово строителство, няма да остави място за илюзии за някакви взаимни задължения между управляващата класа и обществото. Страхът от могъщия и безмилостен престъпен свят, който тогава ще бъде единственото лице на държавна власт, ще се превърне в единствения инструмент за самоорганизация на нисшата класа. В тази светлина популярните видеоигри за оцеляване, изпълнени с преследване и стрелба по виртуални улици и градове, са предпоставка и средство за подготовка на настъпването на реалността, в която градската среда ще бъде оприличена на джунгла, където най-силният, най-пъргавият и най-безмилостният ще има най-голям шанс за оцеляване, което ще върне на преден план култа към мъжествеността и патриархалната философия.

Квантовите суперкомпютри, разположени в отдавна приватизираните сектори на Луната (за тях ще говоря по-долу), ще направят технологичното предимство на елитите, които напълно са се откъснали от останалата част от човешкото население, немонетарно, тъй като няма да съществува еквивалент, с който да се измерва това качествено, а не количествено предимство. Спомняте ли си популярния научнофантастичен филм “Във времето” с Джъстин Тимбърлейк в главната роля, където неговият герой получава като подарък милиони часове живот и прониква в райони, обитавани изключително от елита? Цифровите валути, които използват такива плебеи, никога и при никакви обстоятелства няма да бъдат конвертируеми в, да речем, квантови или кубитови инструменти за използване и обмен на ресурси. Единствените останали средства, осигуряващи илюзията за късмет, ще бъдат познатите лотарии и хазарт. Дигитализираният свят завинаги ще си остане съдба на простосмъртните.

“Има един остров в морето, на който стои дъб. Под дървото е скрит сандък. В сандъка седи заек. В заека има патица, в патицата – яйце; в яйцето се крие иглата, смъртта на Кошчей – безсмъртния.”

Нека помислим за нещо. Защо хората не са летели до Луната в продължение на 50 години, а изведнъж са си поставили за цел да го направят през 2024 г.? За какво са необходими постоянни станции на Луната? Информираните умове открай време знаят, че докато квантовите технологии се развиват до необходимото ниво, елитът има време бавно и постепенно да разпредели помежду си териториите на лунната повърхност, включително и по-скъпата тъмна страна на земния спътник, където температурата на околната среда пада до -191С° през нощта. Разполагането на сдвоени квантови суперкомпютри, които работят в условия на изключително ниска температура (под -272С°) от двете страни на Луната, е много по-безопасно и удобно, отколкото другаде. Всяка двойка такива машини, тяхната доставка и обслужване на Луната трябва да струват няколко стотин милиона долара. От изключителна важност е да се има предвид, че на лунната повърхност се намират поне половин милион тона от изотопа хелий-3, необходим за постигане на такова екстремно охлаждане, докато количествата от същия охлаждащ агент, добивани на Земята, не надвишават няколко десетки грама годишно, което прави възможността за използване на квантови компютри в земни условия напълно зависима от реалната наличност на този рядък изотоп на нашата планета. Персоналните суперкомпютри, разположени на Луната, ще бъдат самите “игли в яйцето”, способни, освен редица други задачи, да трансформират, ако се наложи, геномите на собствениците си в техни биокибернетични клонинги, като по този начин гарантират на притежателите на тези суперустройства “Кошчеевото безсмъртие”. Нека се опитаме да изчислим колко семейства или династии биха могли да си позволят такъв лукс. Дори ако някои кланове се включат, за да инсталират своите “сандъци на безсмъртието” на Луната, цената на “входния билет” в царството на безсмъртните в днешния фиатен еквивалент ще започне от 200 милиона долара. И това са същите тези стотици хиляди семейства, за които споменах по-рано. Самият факт, че над 6 милиона души притежават парче земя на Луната днес, не означава нищо. Голямата част от лунната собственост ще бъде изкупена от тях и ще бъде предадена единствено в ръцете на елита, а съдбата на нисшата класа по света ще сполети всички бивши собственици.

Може би ще кажете, че този образ на бъдещето е твърде мрачен и твърде плашещ? Не, не за всички. Ситуацията не е толкова безнадеждна, колкото изглежда. Природата сама ще спре размножаването на плебса по света. Безсмислието на съществуването, съчетано с отрицателния подбор на фона на значителното еволюционно предимство на малка група от населението, ще доведе до това, което се е случвало безброй пъти за милиардите години органична еволюция на нашата планета. Процесът на депопулация ще бъде задействан по естествен път, което ще доведе до намаляване на човешката популация на Земята с една трета.

(Заслужава да се отбележи, че зачестилите скандали за сексуален тормоз в съвременния свят не са нищо друго освен форма на колективното ни подсъзнание “метаволизъм”), която служи като предпоставка за гореспоменатото: населението е започнало да си казва: спри да се възпроизвеждаш!)

В резултат на това човешките мравуняци ще се изпразнят и неумолимата ентропия ще ги унищожи като ненужни. Нашата планета ще се превърне в цъфтяща овощна градина, където безсмъртните постчовешки елити ще се възползват от привилегията, наречена живот, която ще бъде улеснена от нанороботи, управлявани от силата на мисълта.

За финал ще си позволя да изкажа предположението, че поведенческата основа на биологичния вид, наречен “хомо сапиенс”, ще претърпи качествена промяна в три от основните си присъщи инстинкти: инстинктът за възпроизвеждане (предаване на генома) ще се трансформира в безкрайно удължаване на живота на индивида; инстинктът за консумация на храна ще бъде заменен от неинвазивни методи за попълване на енергийните запаси и поддържане на физиологичните процеси на индивида, което ще доведе до кардинална промяна на метаболизма; инстинктът за проявяване на господство ще се трансформира в латентно господство. Това дава основание да се предположи, че понятието “постчовек” днес се превръща в крайна сметка не толкова във философски термин или публицистична метафора, колкото в указание за възможността за появата на нов биологичен вид в една не толкова далечна историческа перспектива, за която, изглежда, е мечтал дръзкият Фридрих Ницше, възвестявайки на света преди век и половина появата на “свръхчовека”, който с пълно право ще бъде номиниран като homo melius – съвършеният човек.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s