ХАЙДЕГЕР И КРАЯТ НА СВЕТА

От друга страна, Хайдегер изобщо не се плаши от перспективата за самоунищожение на човечеството и на цялата планета. В един пасаж от Черните тетрадки, още преди появата на ядрените оръжия, той говори за възможността за експлозия, от която “сегашното човечество” ще изчезне, дори с известен възторг: “това няма да е нещастие, а първото пречистване на битието (Reinigung des Seins) от най-дълбокото му обезобразяване (Verunstaltung), причинено от  господстващата позиция на биващото  (des Seiendes)” (цит. по Нестор Пилавски).

Казаното от  Хайдегер само  потвърждава прозрението на Ницше, че онтологията  в крайна сметка е нихилизъм.

Михаел Тойнисен чете Парменид точно в смисъла на Ницше, когато пише:  Вътрешното не-битие на Битието се проявява като не-живот. Битието, което също не съществува, доколкото не е нито светът в неговото многообразие, нито Бог в неговата пълнота, потъва в нищото на смъртта; неговото съвършенство е неподвижността на парализата. Поне в първоначалната си форма метафизиката всъщност е това, което Ницше я прави да бъде – нихилизъм” (Theunissen, “Metaphysics’ Forgetfulness of Time”

И следата отвежда чак към Парменид.

Парменид иска да освободи мисленето от товара на времето и живота.

“Вероятно,” пише Тойнисен, “страданието от живота е това, което е накарало елеатика да формулира концепцията си за Битието”. И радикалната чистота от всяко замърсяване от света на ставането може да бъде осигурена единствено чрез ситуиране на tо on  или Битието в безвремево настояще, aei, вечно съществуващо и именно поради това неживо.

Сега антикорелационистите пишат за Great Outdoors, но това е същото –

неразрушима  отвъдна чистота, която се отвързва от  дефектни светове.

Неразрушима, защото не съществува, Бланшо.

Ще се съединя отново с презряната природа и

чистотата на безименния, безкраен живот, който се простира като

нощта, която е смърт. Един ден този жив свят ще се влее в моята

мъртва уста.” (Батай)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s