ЛЪВОВ МОСТ

Висиш на Лъвов мост

И как метафората ще  развиеш

Поднесена  е наготово

В метонимия звънтяща

На трамвайни релси

Историята мародерства

Под хълбока на Сердика

С оглозган камък

Всеядно стилизира

Липсата на стил

В ликвидни мизансцени

Руините орнаментира

Как мислиш

Може би реликви

Или пък франчайз

Или джентрификация

На  сувенирни медальони

Стоиш на моста

лъв император роб

лайф-стайлинговани фланьори

на реминисцентна Ulpia

балкански нобели

на мракобесие

под форма на емпатия

Как мислиш

Се лекува подаграта

С горещата вода

На  минерали

До репликата на хотел Максим

неаполинерно

Реката се изтичаше под моста

И  в кафене The Bridge

На островния тротоар

Си сменяха местата

Мостови клиенти

На разпадаща се темпоралност

поради липсата

на обективно време

Как мислиш

Дали все още

отсреща в сградата

пред  срутване на Гешев

(с предпазни тенти)

Стражарите играят

на ашици

С протезното   изкуствено око

на   Гео Милев

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s