CHIAROSCURO

От дефицита на герои
Профитират
Героите на дефицита

 

ГЕНЕАЛОГИЯ АНТИ-ЕДИП

Копелето на баща си
Името му подмени с ергенско
Означаващо

 

ТИХА ЛИРИКА

Обертоновете
Свеждат красивата душа
До карантия

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s