Митът за Орфей и Евридика – къде е хватката тук? Със забраната да се обръща назад Орфей се подсигурява с имагинерна власт над смъртта, макар и в негативен аспект.
Ако не се беше обърнал… но той се обръща и престъпва забраната.
Хватката е в наложената забрана, препятствие. Лакан не обяснява ли по същия начин забраната за инцест?
Митът е картина на репресирани означаващи.
Какво е репресираното тук? Абсолютната непреодолимост на смъртта, какъвто и detournament да си въобразим чрез забрана или нещо друго, както и да хитруваме…
Силата на фалшивото постановява липсата на необходимо битие.
Смъртта е безответното Едно, без което няма истинска иманентност.
Терорът на Едното, в който светът опустява.
Как е при Христос? Там няма дори препятствие, забрана, условие.
Христос възкръсва безусловно, без наложено условие.
Малка секта, маргинален водач сякаш avant la lettre претърпяват произволната процедура на Предестинацията.
Ако Орфей е модерността, Христос е постмодерен.
Каква е разликата между модерност и постмодерност?
Да вземем “Смърт във Венеция“ и “Лолита“.
И в двете става въпрос за weird секс-връзка.
Но при първия случай тя само е платонична и условна, а във втория – изконсумирана.
При Орфей победата над смъртта е прекратена поради някаква нелепа причина, при Христос – победата е изконсумирана безпричинно.
Философите са пленници на Корелата, както се изразява Мейясу.
С Христос светът без да подозира прегръща своята контингентност вместо етерналистката идея.
Безусловно възкръсналият Христос е абсолютната невъзможност за необходимо битие.
Ако не беше изпълнено пророчество на Ветхия Завет, Христос сигурно щеше да е първият антикорелационист.
Само че ако Христос е заложен в Завета, тогава нещата се преобръщат и постмодерното предхожда модерността, както дигиталното – аналоговото.
Но някой quodlibet бодхисатва не е ли по-сполучливо въплъщение на принципа на не-разум, както е сформулиран от Мейясу?
Изпълнил всички условия за просветление и консумиран път към Буда, бодхисатва се задържа отсам в света на Самсара, за да помага на останалите. Обвързан без да е обвързан в корелационисткия кръг.
Самсара е Корелата, приют за глупаци по логиката на Мейясу, но какво ако именно тук е залогът на безкрайното, както твърди неговият ментор Бадиу?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s