Hannah Arendt предполага, че всички човешки активности, ако са погледнати от достатъчно отдалечена точка във вселената, не биха иглеждали повече като деяния, колкото по-скоро биологически процеси.
Тази „генерична неопределеност” е схваната войнствено от Карл Шмит: Човешкият род все още не съществува, тъй като не е намерил своя враг.
Постхуманизъм ли? По-добре fore-humanity, в стила на Ларуел.
Фронталният човек, който може би никога няма да успее да научи срещу какво е бил конфронтиран.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s