ЛИБИДО

Влечение
около собственото си нищо
в пробег разбег

АНТИГОНА

Тя го направи
Както го желае
(ἒπραξεν οἳον ἢθελεν)

CONTINUUM HYPOTHESIS

Прашен космос
В доктрината на неразличимости
От Дао

JOUISSANCE

Петното
На Безкрайното в изтънчени
Антропоморфизми

WHAT IS FLASH PLAYER

Събития
В хазарта на непреброими
Множества-алефи

ЗАВРЪЩАНЕ НА ИЗТЛАСКАНОТО
(WIEDERKEHR DES VERDRAENGTEN)

Пандемия издигната
До равнището на Библия
Без библиография

КАТЕГОРИЧНИЯТ ИМПЕРАТИВ ПРЕИНАЧЕН

Максимум
На твоя акт като универсален закон
На неизвестното

КАТЕГОРИЧЕН ИМПЕРАТИВ-2

Анорексия
На твоя акт срещу апетита
На Другия (Законът)

ЕДИП

Ретроактивно
Връща символния дълг
щял да е заченат в който

ЕДИП-2

Бащата саботьор
На фамилна ατὴ от непоносимо
Красиви Антигони

ЛОЯЛНОСТ

Героизъм
На липсата в surplus отдадени
На вярата

СВРЪХ-АЗ

Капризният
Лимит на неспособните
Да са капризни

ЕЛЕМЕНТАРНО РЪКОВОДСТВО
ПО ПСИХОАНАЛИЗА

Без идентичност
Без Едно Без връзка
Без смисъл

ТИ СЪЩО

Amy Winehouse
Totally drugged and drunk ( Belgrade concert 2011 )
#MeToo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s